Oficjalna strona Klubu Koszykówki Włocławek

Informujemy, iż Spółka będzie w tym miejscu na bieżąco zamieszczała komunikaty dla akcjonariuszy Spółki.

#4

Informujemy, że w dniu 28.05.2020 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o emisji akcji i podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki do kwoty 3 750 000 złotych. 

#3

Informujemy, że przerwane posiedzenie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z dnia 8.05, odbędzie się 28.05.2020 r. o godz. 13:00.

#2

Informujemy, że w dniu 08.05.2020r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

#1

W związku z wejściem w życie w dniu 20.09.2019 r. Ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1798) informujemy, iż od dnia 01.01.2021 wprowadzony został obowiązek dematerializacji wszystkich akcji spółek akcyjnych. Najpóźniej do dnia 31.12.2020 akcjonariusze Spółki zobligowani będą złożyć w Spółce dokumenty akcji. Oznacza to, że od 2021 roku akcje nie będą miały formy fizycznego dokumentu i wszystkie przyjmą formę zapisu elektronicznego, a dotychczas wystawione dokumenty akcji stracą moc prawną. Akcje (w formie elektronicznej) będą podlegać zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy, a z kolei rejestr taki mogą prowadzić jedynie podmioty do tego uprawnione (na podstawie ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi).

________________

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Chopina 8, 87-800 Włocławek, wpisany jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Toruniu w VII Wydziale Gospodarczym pod numerem 0000207305, kapitał zakładowy 2.450.000zł, NIP 888-28-15-397, REGON 91135332

Klub Koszykówki Włocławek Spółka Akcyjna jest Spółką Akcyjną zawiązaną aktem notarialnym w dniu 09.03.2004

Akcjonariusze Spółki:

Kapitał podstawowy Spółki wynosi 2 450 000. Na dzień założenia spółki kapitał wynosił 1.500.000zł. z czego Gmina Miasto Włocławek posiadała 6.000 akcji o wartości 600.000 zł i Włocławskie Towarzystwo Koszykówki 9.000 akcji o wartości 900.000zł. W roku 2008 kapitał zakładowy został podniesiony do wartości 1.850.000zł. i Gmina Miasto Włocławek posiadała 6.000 akcji o wartości 600.000zł., a Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej 12.500 akcji o wartości 1.250.000zł. Od dnia 05.09.2008r kapitał spółki wynosi 2.450.000zł. i Gmina Miasto Włocławek posiada dwanaście tysięcy /12 000/ akcji imiennych o wartości 1.200.000 zł. i Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej z siedzibą we Włocławku posiada dwanaście tysięcy pięćset /12 500/ akcji imiennych o wartości 1.250.000 zł