Indorama Ventures dołącza do Złotej Drużyny!
Indorama Ventures gra z nami w naszej Drużynie Marzeń! Koszulka Kacpra Młynarskiego wraz z certyfikatem ozdobi wkrótce biuro firmy w Krzywej Górze. Dziękujemy za wsparcie i cieszymy się, że możemy liczyć na Was!

Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. jest częścią Grupy Indorama, jednego z największych zintegrowanych producentów poliestru na świecie oraz wiodącego producenta przędz wełnianych. Indorama przybyła do Polski w 2011 roku, przejmując od koreańskiego koncernu SK Chemicals, fabrykę PET we Włocławku. Od tego momentu włocławska firma dynamicznie rośnie, zwiększając moce produkcyjne, otwierając się na nowe rynki i rozszerzając ofertę produktową. Indorama to także zespół wysoko wykwalifikowanych, kreatywnych i doświadczonych ludzi stanowiących o sile i konkurencyjności firmy. Obecnie Polski Zakład zatrudnia ponad 100 osób.

Podstawowym przedmiotem działalności Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. jest produkcja politereftalanu etylenu, powszechnie znanego jako PET. PET jest niezwykle ważnym i uniwersalnym tworzywem sztucznym wykorzystywanym do produkcji szerokiego spektrum opakowań do napojów, żywności, wyrobów farmaceutycznych, jak również innych produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. Jednak najobszerniejszą grupą produktów dostępnych z PET są butelki do napojów - jedna na półtorej butelki w Polsce pochodzi z włocławskiego PETu. Nasz produkt uzyskał aprobatę czołowych światowych producentów napoi, kosmetyków i artykułów chemii gospodarstwa domowego.

Firma wierzy w zachowanie równowagi pomiędzy celami gospodarczymi i społecznymi, wierzy w przejrzystość, odpowiedzialność i etyczne postępowanie w myśl swojej misji i wizji, aby:

„Być firmą chemiczną światowej klasy, tworzącą znakomite produkty dla społeczeństwa”.